Keijun ekoteko
– kartonkipäällysteiset pakkaukset

Keijun ekoteko
– kartonkipäällysteiset pakkaukset

Laadukas tuote samoin kuin tuoteturvallisuus ovat meille avainasioita tuotteiden pakkausmateriaaleja valittaessa. Arvioidessamme eri pakkausvaihtoehtoja huomioimme myös eri materiaalien ympäristövaikutukset. Sen lisäksi että panostamme laadukkaaseen tuotesisältöön on meille tärkeää myös se, että tuotteemme on pakattu mahdollisimman ympäristöystävälliseen pakkaukseen. Kartoitamme jatkuvasti Keiju-tuotteille uusia pakkausratkaisuja, joilla pystyisimme osaltamme minimoimaan ympäristöä kuormittavan pakkausmateriaalijätteen määrän. Vuonna 2017 vaihdoimmekin 400 g Keiju-levitteissä muovipäällysteiset rasiat kartonkipäällysteiseen leviterasiaan, jossa on 39% vähemmän muovia kuin perinteisessä rasiassa. Tämä tarkoittaa vuotuisesti yli 18 tonnin vähennystä muovin määrässä 400g:n rasioiden osalta!

Nämä rasiat voi nyt lajitella huoletta kartonkikeräykseen. Kartonkia ei tarvitse irrottaa rasiasta ennen kierrätykseen laittoa, rasian huuhtelu vedellä riittää. Rasiat voi toki kierrättää myös energiajätteenä.

 

Miten kierrätän?

  • Uudistuneet 400 g kartonkipäällysteiset Keiju-rasiat voi kierrättää rasian ohjeen mukaisesti kartonkikeräykseen.
  • Kaikki muoviset Keiju-pakkaukset (esim. kannet, 600 g rasiat, pullot ja korkit) voi toimittaa lähimpään muovijätteen kierrätyspisteeseen.
  • Rasioiden muovisen kannen alla olevan alumiinisen välikannen voi laittaa metallinkeräykseen.
  • Kaikki lasiset Keiju-öljypullot voi toimittaa lähimpään lasinkeräyspisteeseen.

Elintarvikejäämät on hyvä poistaa pakkauksista ennen kuin pakkaukset viedään kierrätykseen.

Jätelaitosyhdistyksen (JLY) ylläpitämästä valtakunnallisesta kierrätysinfo-hakukoneesta löydät helposti lähimmän kierrätyspisteesi. Lisäohjeita kierrättämisestä löydät oman kuntasi jätehuolto-ohjeista.

Muovin määrää on vähennetty myös öljypulloissa sekä juoksevien margariinien pakkauksissa.

Rasva- ja öljytuotteissa pakkausmateriaalilta edellytetään erityisiä vaatimuksia, koska pakkauksen tulee turvata tuotteen laatu, suojaten tuotetta ulkoisilta vaurioilta ja haitoilta sekä ennen kaikkea säilyttää tuotteen haluttu maku ja koostumus. Pakkauksen pitää olla myös riittävän kestävä, jotta se säilyy ehjänä aina tuotantolaitokselta jääkaappiin saakka. Vuonna 2013 teimme mittavan investoinnin omaan pullonpuhalluslinjaan, jonka ansiosta pystyimme keventämään merkittävästi Keiju-rypsiöljypullojen ja juoksevien margariinituotteiden pakkausmateriaalia ja siten vähentämään myös syntyvää muovijätteen määrää.

Bunge Finland Oy on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen ja hoidamme tätä kautta pakkauksiin kohdistuvat velvoitteemme. Ilmoitamme Ringille vuosittain käyttämiemme pakkausmateriaalien määrät ja maksamme niiden hyötykäytön järjestämisestä.

Miksi käytämme muovia pakkauksissa?

Muovia käytetään margariini- ja öljytuotteiden pakkausmateriaalina erityisesti siksi, että se varmistaa tuotteen säilyvyyden laadukkaana sekä suojaa tuotetta ulkoisilta haitoilta estäen täten samalla ruokahävikkiä koko jakeluketjussa. Kaikki Keiju -pakkauksissamme käytettävät pakkausmuovilaadut kelpaavat muovinkierrätykseen. Yleisimmillä muoveilla on oma materiaaliluokituksensa (numerot 01 – 07), joista kullakin on oma tunnuksensa ja lyhenteensä. Keijuissa käytämme näitä kahta muovilaatua, joiden merkinnät löytyvät kaikista pakkauksistamme (01 Polyeteenitereftalaatti, 05 Polypropeeni).