Bunge Finland vastuullisuuden edelläkävijäksi

Bunge Finland vastuullisuuden edelläkävijäksi

Bunge Finland on useamman vuoden ajan kehittänyt toimintaansa yhä vastuullisemmaksi. Yrityksemme haluaa olla edelläkävijä hiilijalanjäljen pienentämisessä, jätteen kierrättämisessä sekä työntekijöiden ja tuotteiden turvallisuudessa. Tuotteissa käytettävä palmuöljy on kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuotettua. Kannamme myös sosiaalisen vastuumme pitämällä huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista ja tukemalla hyväntekeväisyysjärjestöjä. Tutustu alta tarkemmin vastuullisiin valintoihimme.

Suomen ainoa margariinitehdas

Kotimaisuus on Bunge Finlandille tärkeää. Kaikki Keiju-margariinit, kasvirasvalevitteet ja juokseva rypsiöljyvalmiste on valmistettu Suomessa, Suomen ainoassa margariinitehtaassa. Kotimainen valmistus on vakuus tuotteiden laadukkuudesta ja puhtaudesta. Lisäksi kotimaisuus luo työpaikkoja Suomeen. Tehtaamme Turun kupeessa työllistääkin lähes 80 ihmistä erilaisissa tehtävissä tuotannossa ja hallinnossa.

Kaikki Bunge Finlandin tuotantolaitoksella käytettävä energia on tuotettu hiilidioksidivapaasti, joten tuotantomme ei kuormita ympäristöä hiilidioksidipäästöillä. Tehtaalla käytettävä höyry tulee Raision Teollisuuspuiston biopolttolaitokselta, jossa se tuotetaan uusiutuvalla energialla.

Keiju-margariinit, levitteet ja juoksevat on valmistettu Suomessa
Kaikki Keiju-margariinit on valmistettu Suomessa.

Tavoitteena pieni hiilijalanjälki

Tavoitteenamme on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Kasviperäisten tuotteiden hiilijalanjälki on yleisesti pienempi kuin eläinperäisten, ja margariinin jälki on alle puolet voin aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Suomessa valmistusteollisuuden tarkat ympäristökriteerit auttavat meitä pienentämään hiilijalanjälkeämme entisestään.

Hiilijalanjälkemme pienentämiseksi kiinnitämme huomiota myös logistiseen tehokkuuteen. Esimerkkinä tästä tehokkuudesta on Keiju Catering -levite, jonka pakkaus muutettiin pyöreästä neliskanttiseen pakkaukseen. Tämän ansiosta kuljetuslavalle mahtuu nyt 43 % enemmän pakkauksia kuin ennen. Lopputuotteiden kuljetusmatkat ovat lyhyitä – asia, joka lisää tuoteturvallisuutta ja ekologisuutta entisestään.

Tuotantolaitokseltamme ei lähde yhtään jätejaetta kaatopaikalle.

Zero waste – kaikki jäte hyödynnetään

Bunge Finlandille ympäristöystävällisyys on yksi tärkeimmistä arvoista. Pyrimme siihen, että tuotantomme kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Pitkän kehitystyön tuloksena olemme päässeet tilanteeseen, jossa tuotantolaitokseltamme ei lähde yhtään jätejaetta kaatopaikalle.

Keräämme kaikki muovilaadut erikseen, sekä metallin, lasin, pahvin, SER-jätteen omiin säiliöihinsä. Nämä sekä muu tehtaalla syntyvä jäte toimitetaan yhteistyökumppaneille eteenpäin hyödynnettäväksi. Kaikki jäte hyödynnetään, eikä mitään toimiteta kaatopaikalle. Lisäksi tuotannossa syntyvä rasvajäte toimitetaan jatkojalostukseen, josta se päätyy esimerkiksi biodieselin raaka-aineeksi.

Pakkausmateriaalien jatkuva kehitystyö

Bunge Finlandin öljypullot ja juoksevan margariinin pullot on vuodesta 2013 asti valmistettu paikan päällä tuotantolaitoksellamme. Pullo puhalletaan pienestä kapselista valmiiksi pulloksi tuotantolinjalla juuri ennen pullon täyttöä. Suurkeittiö-öljyissä olemme siirtyneet perinteisestä 10 litran kanisteripakkauksesta puhallettavaan PET-kannuun, jossa on 63 % vähemmän muovia. Keijun kuluttajalevitteiden muovirasiat vaihdettiin jo 2017 kartonkipäällysteisiin leviterasioihin, joissa on 39 % vähemmän muovia. Vuosittain nämä muutokset tarkoittavat yli 24 tonnin vähennystä muovin määrässä.

Kartoitamme jatkuvasti uusia pakkausratkaisuja, joilla pystyisimme osaltamme minimoimaan ympäristöä kuormittavan pakkausmateriaalijätteen määrän. Meille on tärkeää, että tuotteemme on pakattu mahdollisimman ympäristöystävälliseen pakkaukseen.

Tutustu tarkemmin vastuullisiin valintoihimme pakkausmateriaalien kohdalla.

Tuoteturvallisuus kaiken keskiössä

Bunge Finlandin pitää omavalvontasuunnitelman avulla tarkasti huolta tuotteiden turvallisuudesta. Omavalvontajärjestelmään sisältyy HACCP-järjestelmä, joka on elintarviketuotannon hallintajärjestelmä. Järjestelmän avulla elintarvikkeen turvallisuus taataan terveyttä vaarantavien vaarojen hallinnalla.

Vaaditun valvonnan lisäksi Bunge Finland Oy noudattaa yhtä elintarviketurvallisuuden tiukimmista standardeista, BRC Foodia. Vuodesta 2016 lähtien Bunge Finland Oy on pysynyt standardin ylimmällä, eli AA-tasolla. Standardi auttaa meitä hallitsemaan tuoteturvallisuuden riskit ja velvoitteet sekä selkeyttämään toimintoja. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi siihen, etteivät allergeenit pääse leviämään.

Vastuullisesti tuotettu palmuöljy

Kaikissa valmistamissamme kuluttaja- ja suurkeittiötuotteissa käytetään ainoastaan RSPO-standardin (Round Table of Sustainable Palm Oil) mukaista vastuullisesti tuotettua ja erillään muusta palmuöljystä pidettyä sertifioitua palmuöljyä (Segregated palm oil, SG).

Meille on tärkeää, että vastuullisuutemme on kokonaisvaltaista ja läpäisee koko tuotantoketjun. Bungen arvojen mukaisesti kaikkien maanviljelyn arvoketjujen tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ja kansantaloudellisesti paikallisille yhteisöille kannattavia. Huolehdimme, että käyttämämme palmuöljyn tuotannossa suojellaan alueita, joilla on korkea luonnonsuojeluarvo ja/tai runsaat hiilivarannot, minimoidaan kasvihuonekaasupäästöjä, hyödynnetään vastuullisia viljelykäytäntöjä sekä suojataan työntekijöiden ja paikallisten yhteisöjen oikeuksia.

Käytämme ainoastaan RSPO-standardin mukaista vastuullisesti tuotettua, sertifioitua palmuöljyä.

Segregoitu tuotantoketju varmistetaan pitämällä palmuöljyn kuljetus ja käsittely erillään muista palmuöljylaaduista, eli sertifioimalla koko tuotantoketju ja -laitos. Tämä vie kohti yhä jäljitettävämpää ja läpinäkyvämpää tuotantoketjua, joka antaa meille mahdollisuuden vaatia yhä korkeampia standardeja yhä konkreettisemmassa muodossa.

Kannamme sosiaalisen vastuumme

Huolehdimme koko yrityksemme henkilöstön työhyvinvoinnista. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota henkilökunnan hygienia- ja turvallisuuskoulutukseen. Työturvallisuuden ylläpitämiseksi yrityksellämme on myös täsmällinen työturvallisuusohjelma, asetamme turvallisuuden aina liikevoiton edelle. Turvallisuuteen panostuksesta kertoo esimerkiksi se, että tehtaallamme ei ole ollut sairaspoissaoloa vaatinutta työtapaturmaa yli seitsemään vuoteen.

Pyrimme huolehtimaan henkilöstön työkyvystä tarjoamalla koulutuksia, kuntoutuksia sekä erilaista virkistystoimintaa. Bungella on myös laadittu erilaisia ohjelmia tukemaan henkilöstön hyvinvointia, kuten ikäohjelma ja varhaisen tuen malli.

Bunge Finlandilla on hyvät suhteet paikallisiin toimijoihin ja oman alamme työmarkkinajärjestöihin. Työllistämme alan opiskelijoita tarjoamalla harjoittelupaikkoja sekä lopputyön aiheita. Avustamme myös hyväntekeväisyysjärjestöjä, ja esimerkiksi vuonna 2018 Bungen työntekijät tekivät vapaaehtoistyötä valitsemissaan kohteissa.

Pidämme huolta sosiaalisten vastuustamme myös noudattamalla tiukkaa toimintatapapolitiikkaa, jossa määritellään muun muassa lahjuksista kieltäytyminen sekä lakien ja säännösten tarkka noudattaminen. Edellytämme myös kaikilta toimittajiltamme sosiaalisen vastuun periaatteiden noudattamista.