Valmistettu Suomessa

Valmistettu Suomessa

Kaikki Keiju-margariinit, kasvirasvalevitteet ja juokseva on valmistettu Suomessa, Suomen ainoassa margariinitehtaassa. Kotimainen valmistus on vakuus tuotteiden laadukkuudesta ja puhtaudesta. Lisäksi se tietysti luo työpaikkoja Suomeen.

Suomalaista osaamista

Suomen ainoassa margariinitehtaassa on tehty uraauurtavaa työtä kasvirasvojen parissa jo 60 vuotta. Tunnemme siis suomalaisten tottumukset ja mieltymykset ja osaamme kehittää juuri niihin sopivia, terveellisiä ja hyvänmakuisia levitteitä ja öljyjä. Pystymme nopeastikin reagoimaan kuluttajien palautteeseen ja toiveisiin.

Tänä päivänä tehtaamme Turun kupeessa työllistää noin 90 ihmistä erilaisissa tehtävissä tuotannossa, kunnossapidossa ja toimistossa. Vastuullisena työnantajana olemme siis mukana työllistämistalkoissa. Henkilökunnan hygienia- ja turvallisuuskoulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tunnuslauseemme onkin ”turvallisuus ensin”.

Keiju-margariinit, levitteet ja juoksevat on valmistettu Suomessa
Kaikki Keiju-margariinit on valmistettu Suomessa.

Pieni hiilijalanjälki

Kasviperäisten tuotteiden hiilijalanjälki on yleisesti pienempi kuin eläinperäisten. Margariinin jälki on alle puolet voin aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Se, että tuotteet valmistetaan Suomessa, jossa valmistusteollisuudelle on tarkat ympäristökriteerit, auttaa meitä pienentämään jalanjälkeä entisestään. Lisäksi lopputuotteiden kuljetusmatkat ovat lyhyitä, mikä lisää sekä tuoteturvallisuutta että ekologisuutta. Ruoan hiilijalanjäljestä lisää voit lukea MTT:n, Marttaliiton ja Syke:n tuottamasta esitteestä Ympäristö lautasella.

Turvallisia tuotteita

Suomalaisten elintarvikkeiden tuoteturvallisuus on hyvällä mallilla. Lainsäädäntö määrittelee raamit elintarvikkeiden valvonnalle. Euroopan yhteisön yhteisten asetusten ja säädösten lisäksi Suomessa on kansallista lainsäädäntöä, josta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Bunge Finland Oy:n omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu kaikki tekijät ja riskit, jotka voivat heikentää elintarvikkeiden turvallisuutta. Siihen sisältyy HACCP-järjestelmä, joka auttaa meitä tunnistamaan ja pitämään kurissa mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset riskit. Tämä vaatii tietoa raaka-aineiden alkuperästä, tuotteista ja niiden valmistusmenetelmistä sekä jakelusta.

Viranomaiset hyväksyvät omavalvontasuunnitelmat ja valvovat niiden toteutumista. Suomessa viranomaisvalvontaa toteuttaa Eviran lisäksi mm. Tullilaitos, Valvira, ELY-keskukset, aluehallintovirastot ja kunnat.

BRC-laatusertifikaatti

Vaaditun valvonnan lisäksi Bunge Finland Oy noudattaa yhtä elintarviketurvallisuuden tiukimmista standardeista, BRC Foodia. Vuonna 2016 Bunge Finland Oy ylsi sen AA-tasolle. Standardi auttaa meitä hallitsemaan tuoteturvallisuuden riskit ja velvoitteet sekä selkeyttämään toimintoja. Esimerkiksi allergeenien leviämisen estämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Vastuullisesti tuotettu Keiju

Bungen arvojen mukaisesti kaikkien maanviljelyn arvoketjujen tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ja kansantaloudellisesti paikallisille yhteisöille kannattavia. Tämän takia olemme jo 2015 siirtyneet käyttämään vastuullisesti tuotettua ja erillään muusta palmuöljystä pidettyä, sertifioitua palmuöljyä (Segregated palm oil, SG) margariineissamme. Segregoitu tuotantoketju varmistetaan pitämällä palmuöljyn kuljetus ja käsittely erillään muista palmuöljylaaduista, toisin sanoen sertifioimalla koko tuotantoketju ja -laitos. Tämä kaikki edustaa yhtä askelta edemmäs kohti jäljitettävää ja läpinäkyvää tuotantoketjua ja antaa meille mahdollisuuden vaatia yhä korkeampia standardeja, yhä konkreettisemmassa muodossa. Hankimme jatkossakin margariineissamme ja levitteissämme käyttämämme palmuöljyn tuottajilta, jotka todistetusti toimivat RSPO:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti.