Tunnetko vitamiinien terveysvaikutukset ja saatko kaikki tärkeät vitamiinit?

Tunnetko vitamiinien terveysvaikutukset ja saatko kaikki tärkeät vitamiinit?

Voidaksemme hyvin tarvitsemme ravinnosta vitamiineja. Vitamiinien tarve on pientä, mutta saanti välttämätöntä, koska kehossamme ei muodostu niitä välttämättä riittäviä määriä.

Monta vitamiinia – monta terveysvaikutusta

Kaikilla vitamiineilla on omat tärkeät tehtävänsä. B-vitamiineista B6- ja B12-vitamiinia tarvitsemme vastustuskyvyn ja hermoston toimintaan, elimistön moniin aineenvaihdunnan reaktioihin ja punasolujen muodostukseen. Myös foolihappo on tarpeellinen vastuskyvylle ja mm. normaalille veren muodostukselle. A-vitamiinia tarvitsemme vastustuskyvyn, näön, ihon ja limakalvojen normaaliin toimintaan. D-vitamiinia tarvitsemme puolestaan vastustuskyvyn ylläpitoon, lihaksiston toiminnalle sekä luustolle ja hampaille.

Vesiliukoiset vitamiinit

B6-vitamiini, foolihappo ja B12-vitamiini ovat vesiliukoisia vitamiineja, kuten muutkin B-vitamiinit. Jos saamme niitä yli tarpeen, ylimäärä poistuu kehosta, jolloin niitä ei voi ruoasta saada liikaa. B6-vitamiinin ja foolihapon varastot kehossa riittävät vain lyhyeksi ajaksi. Siksi niitä on tärkeää saada riittävästi ja säännöllisesti ruoasta. Vaikka B12-vitamiini on vesiliukoinen, sen varastot riittävät useiksi vuosiksi.

Rasvaliukoiset vitamiinit

A- ja D-vitamiini ovat rasvaliukoisia vitamiineja, jotka varastoituvat kehoon. A- ja D-vitamiinia on lisätty Keiju-levitteisiin turvallinen määrä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti.

Vitamiinipitoisia hedelmiä lautasella ja lasillinen appelsiinimehua

Suomalaiset ravitsemussuositukset määrittelevät vitamiinien turvallisen saannin

Suomalaisissa Ravitsemussuosituksissa (20141) vitamiineille on annettu päiväkohtainen suositeltava saanti erikseen eri-ikäisille ja eri sukupuolille. Vitamiinien tarve vaihtelee siis ihmisten välillä esimerkiksi iästä riippuen. Suositeltavat saantimäärät on määritetty tasolle, jossa vitamiinien tarve tyydyttyy ja vitamiinipuutteen mahdollisesti aiheuttama sairaus voidaan estää tai sen esiintymistä hallita.

Suomalaisissa Ravitsemussuosituksissa (20141) on annettu aikuisille useiden vitamiinien osalta myös suurin turvallinen saanti päivää kohden, koska ravintoaineiden huomattava liikasaanti yli tarpeen voi aiheuttaa terveydelle haittavaikutuksia. Vitamiineista erityisesti A- ja D-vitamiini voivat olla haitaksi terveydelle, jos niitä saadaan erittäin suuria määriä pitkäaikaisesti, koska ne ovat rasvaliukoisia ja siten niiden erittyminen kehosta on hitaampaa kuin vesiliukoisten vitamiinien, joiden ylimäärä poistuu esimerkiksi virtsan mukana. Pelkästään ruoasta vitamiinien liikasaanti on harvinaista, ellei mahdotonta. Vitamiinien tarve ja suositeltava päiväsaanti ovat siis huomattavasti paljon pienempiä kuin suurin turvallinen vitamiinien päiväsaanti.

Alla olevassa taulukossa on esitetty B6-, B12-, D- ja A-vitamiinin sekä foolihapon suositeltava- ja suurin turvallinen saanti päivässä aikuisille (Suomalaiset ravitsemussuositukset 20141).

 

Vitamiini Suositeltava päiväsaanti aikuiset Suurin turvallinen päiväsaanti aikuiset
B6-vitamiini naiset 1,2-1,3 mg ja miehet 1,6 mg 25 mg3
B12-vitamiini 2,0 µg Arvoa ei ole määritelty.4
Foolihappo 3001 µg 1000 µg3
D-vitamiini 10 µg2 100 µg
A-vitamiini naiset 700 µg ja miehet 900 µg 3000 µg5

 

18-30-vuotiaille naisille ja hedelmällisessä iässä oleville naisille suositus 400 µg/vrk.

2  75-vuotiaille ja sitä vanhemmille suositus 20 µg/vrk. Lisäksi D-vitamiinivalmisteesta on oma suositus eri-ikäisille.

3  Vain valmisteen tai täydentämisen muodossa.

4  B12-vitamiini on turvallinen vitamiini. Toksisia vaikutuksia ei ole havaittu, vaikka saanti olisi suurtakin.

5  Vaihdevuodet ohittaneiden naisten, joiden osteoporoosi- ja luunmurtumariski on lisääntynyt, on syytä rajoittaa saanti 1500 µg/vrk.

 

Lähde:

1 Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelu-kunta. Juvenes Oy, Helsinki 2014.

 

Tutustu Keiju D-vitaminoituun rypsiöljyyn

Keiju D-vitaminoitu rypsiöljy sisältää lisättyä D-vitamiinia, joka tukee elimistön luonnollista vastustuskykyä eli immuunijärjestelmää sekä lihasten normaalia toimintaa. Tutustu tuotteeseen ja sen käyttömahdollisuuksiin!