Rekisteriseloste

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 ja 24 §:ien mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Bunge Finland Oy, PL 400 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio

2. Rekisteriasioista vastaava taho
Bunge Finland Oy, Outi Suovanen, PL 400 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio. Teknisestä toteutuksesta vastaa doop dmp Oy.

3. Rekisterin nimi
Bunge Finland Oy.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä tietoja käytetään Bunge Finland Oy:n markkinointiviestintään. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähde
Rekisteriin kerätään verkkosivuston keiju.fi käyttäjän ilmoittamat perustiedot: nimi, osoite, postinumero ja –toimipaikka, sähköposti ja puhelinnumero.

6. Tietojen luovutus
Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa ja suojatussa tilassa.

8. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut, häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.

10. Tietojen korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevan rekisteröidyn tiedon oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle taholle. Rekisterinpitäjä korjaa tietoja tarvittaessa myös oma-aloitteisesti.

11. Evästeet
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. Evästeet voivat kuitenkin olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.